This course requires an enrolment key
TZI - bakalársky predmet FIIT pre študentov 2. bakalárskeho ročníka INFO poskytovaný v ZS
Teória formálnych jazykov a automatov a jej aplikácie. Teória vyčísiteľnosti.
Úvod do abstraktnej teórie zložitosti. Cieľom predmetu je získať znalosti o Chomského hierarchii jazykov a jej vzťahu k abstrakným výpočtovým modelom. Získať zručnosti v konštruovaní umelých gramatík, abstrakných automatov, Turingových a počítadlových strojov.
This course requires an enrolment key