Cieľom predmetu Kvalita informačných a programových systémov je:
  • Získať znalosti a metodické základy pre hodnotenie kvality informačných a programových systémov.
  • Vedieť opísať postupy a metódy hodnotenia a zabezpečenia kvality a bezpečnosti informačných a programových systémov.
  • Porozumieť štandardom v oblasti kvality a bezpečnosti informačných a programových systémov a získať praktické skúsenosti pri ich využívaní.