Podkategórie
Testovacie učiteľské
Testovacie študentské

Networking Academy Games FIIT 2014
Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
skupina Plagiarizmus
Seminár venovaný kvantovému počítaniu (quantum computing)