Jozef Vicen, bakalár Ing. Tomalovej
Marian Ott - integracia Moodle, AIS,
DP - Povazanova
Komuninacne systemy Meno priezvisko a email autora: Marek Misencik Kontakt skolitel, vedenie: Elena Tomalova 
Kurz vytvorený pre bakalára A. Belicu (vedie D. Chudá) - cieľ - modul pre študentské zadania
Kurz je výsledkom riešenia Bakalárskeho projektu na tému - Hradlá a hradlové štruktúry, podpora výuky - html aplikácia Martinom Popelkom v akademickom roku 2008/2009 pod vedením Ing. Eleny Tomalovej.
Kurz pre diplomantov so zameraním na problematiku bezpečnosti elektronického vzdelávania.