Asemblery a systémové programovanie
(ASP101)

 This course allows guest users to enter

Kurz o strojovo orientovaných jazykoch a ich využití pri systémovom programovaní.

This course allows guest users to enter