Asemblery a systémové programovanie
(ASP101)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

Kurz o strojovo orientovaných jazykoch a ich využití pri systémovom programovaní.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov