Globus Toolkit
(GT004)

Cieľom projektu bolo analyzovanie problematiky programovania webových služieb pre Globus Toolkit a taktiež aktuálny stav podporných prostriedkov vo vývojových nástrojov. Navrhol a implementoval som nástroj vo forme aplikácie a dokumentácie, ktorá uľahčí tvorbu webových služieb.