Opis digitálnych systémov
(ODS)

 This course requires an enrolment key


Predmet Opis digitálnych systémov je povinný predmet 2. ročníka bakalárskeho štúdia štúdijného programu Počítačové systémy a siete. Poskytuje základné špecifikačné a opisné prostriedky pre ďalšie predmety bakalárskeho a inžinierskeho štúdia - Programovateľné obvody, Návrh digitálnych systémov, Testovanie digitálnych systémov, Rekonfigurovateľné digitálne systémy a Diagnostika a spoľahlivosť digitálnych systémov.

Predmet umožňuje získať základné informácie z oblasti opisu digitálnych systémov pomocou HDL jazykov (jazykov pre opis technických prostriedkov digitálnych systémov) VHDL, SystemC a Handel-C a tiež z oblasti Petriho sietí.
Tento e-learningový modul netvorí oficiálne študijné materiály predmetu Opis digitálnych systémov. Informácie tu uvedené treba brať s rezervou. Modul bol vytvoremý študentami v rámci Bakalárskych projektov:

VHDL
Šinkovič a Bielik

SystemC
Polačko a Marko

Handel-C
Táborský a Majzlík

Petriho siete
Kytka a VargaThis course requires an enrolment key