Tvorba efektívnych algoritmov a programov LS2010/2011
(TEAP11)

 This course requires an enrolment key

Cieľom predmetu je zoznámiť sa so základnými technikami tvorby efektívnych algoritmov a s pokročilejšími dátovými štruktúrami. Snažíme sa zdôrazniť aj programátorskú stránku realizácie algoritmov.

This course requires an enrolment key